Adresabilni moduli

FC410QRM

Četvorosmerni relejni modul.

FCMTL7728

Neprekidno siguran, zonski pogon, Zener-diode barijera za upotrebu u konvencionalni sistemi za detekciju požara za zaštitu u opasnim područjima.

FCQUADMBOX

IP 66 kućište sa din šinom za QUAD module

FC410SNM

Sirenski modul koji omogućava aktiviranje konvencionalnih sirena kada se u sistemu javlja požar ili greška.

FC470CV

Poklopac za kutiju za smeštaj modula FC470DGV

FC410BDM

Beam detektor modul

FC470DGB

Plastična kutija za montažu adresabilnih modula FC400 serije

FC410QIO

Adresabilni QUAD ulazno izlazni modul

FC410QMO

Adresabilni sirenski modul sa 4 izlaza za napajanje sirene

FC410MIO

Adresabilni multi modul, 3 ulaza i 2 izlaza

FC410DDM

Adresabilni modul sa 2 konvencionalne zone

FC410DIM

Adresabilni modul za povezivanje do 2 konvencionalne zone na petlju

FC410QRM

Četvorosmerni relejni modul.
Kataloški broj: 5054
Detaljnije

FCMTL7728

Neprekidno siguran, zonski pogon, Zener-diode barijera za upotrebu u konvencionalni sistemi za detekciju požara za zaštitu u opasnim područjima.
Kataloški broj: 5087
Detaljnije

FCQUADMBOX

IP 66 kućište sa din šinom za QUAD module
Kataloški broj: 5090
Detaljnije

FC410SNM

Sirenski modul koji omogućava aktiviranje konvencionalnih sirena kada se u sistemu javlja požar ili greška.
Kataloški broj: 5051
Detaljnije

FC470CV

Poklopac za kutiju za smeštaj modula FC470DGV
Kataloški broj: 5058
Detaljnije

FC410BDM

Beam detektor modul
Kataloški broj: 5056
Detaljnije

FC470DGB

Plastična kutija za montažu adresabilnih modula FC400 serije
Kataloški broj: 5057
Detaljnije

FC410QIO

Adresabilni QUAD ulazno izlazni modul
Kataloški broj: 5080
Detaljnije

FC410QMO

Adresabilni sirenski modul sa 4 izlaza za napajanje sirene
Kataloški broj: 5081
Detaljnije

FC410MIO

Adresabilni multi modul, 3 ulaza i 2 izlaza
Kataloški broj: 5055
Detaljnije

FC410DDM

Adresabilni modul sa 2 konvencionalne zone
Kataloški broj: 5079
Detaljnije

FC410DIM

Adresabilni modul za povezivanje do 2 konvencionalne zone na petlju
Kataloški broj: 5053
Detaljnije