FireClass

FC410QIO

Kataloški broj: 5080

Adresabilni modul sa izolatorom petlje, sa 4 nadgledana ulaza i 4 relejna izlaza. Izlazi mogu koristiti napajanje preko zasebnog ulaza (AUX +/-, do 2A po izlazu), na kom mora uvek biti prisutno napajanje (24V/48V) radi sistemskog nadgledanja. 

Kada se deo petlje kratkospoji, izolator će izolovati kratkospojeni deo petlje, LED lampica će svetleti. Ovo stanje će trajati sve dok je taj deo petlje kratkospojen.

FC410QIQ mora biti postavljen u kontrolnu kutiju ili u bilo koje kućište distributera. Poželjno je da se FC410QIQ montira preko DIN šine. Alternativno, može se direktno fiksirati na zadnjoj strani kućišta. Šta više, svi izlazi mogu se direktno podesiti u HVR režim (High Voltage Relai), što omogućava povezivanje do četiiri HVR800 modula za prebacivanje .

Funkcija nadzora digitalnog ulaza  i izolatora se mogu konfigurisati.

Modul dolazi bez kućišta.

Dimenzije modula: 133x96x40, poseduje EN 54-13 standard.

Max. opterećenje relea: 2A/30V dc.


Slični proizvodi