Komunikacioni kablovi

Komunikacioni kablovi

Komunikacioni kablovi - Koaksijalni kablovi

Postoji veliki broj komunikacionih kablova. Ovi kablovi između ostalog šalju i primaju računarske podatke, telefonske razgovore i fotografske slike, ali i sprečavaju presretanje i interferencije efikasnije od metoda bežične komunikacije. Kablovski prenos podataka takođe eliminiše potrebu za bežičnim predajnicima i električnom energijom za njihovo napajanje. Tri uobičajena tipa komunikacionih kablova uključuju serijski, RJ45 i RJ11. Druge vrste takođe ostaju u upotrebi.

Komunikacioni kablovi - Koaksijalni kablovi sa sajlom i bez sajle, mrežni kablovi, alarmni kablovi, telefonski kablovi, zvučnički kablovi itd.