Smart lock - pametne brave

GL300

GL300 je pamentna brava namenjena za staklena vrata. Kontroliše otvaranje pomoću šifre(6 do 10 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili otiska prsta.

AL20DB

Pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre(6 cifara), Otiska prsta ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a.

DL-ML10D-SILVER FP+

Kataloški broj: 5786
Detaljnije

GL300

GL300 je pamentna brava namenjena za staklena vrata. Kontroliše otvaranje pomoću šifre(6 do 10 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili otiska prsta.
Kataloški broj: 6400
Detaljnije

AL20DB

Pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre(6 cifara), Otiska prsta ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a.
Kataloški broj: 6399
Detaljnije