Pametne Brave

GL300 Pametna brava za staklena vrata

GL300 je pamentna brava namenjena za staklena vrata. Kontroliše otvaranje pomoću šifre(6 do 10 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili otiska prsta.

AL20DB Pametna brava

Pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre(6 cifara), Otiska prsta ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a.

GL300 Pametna brava za staklena vrata

GL300 je pamentna brava namenjena za staklena vrata. Kontroliše otvaranje pomoću šifre(6 do 10 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili otiska prsta.
Kataloški broj: 6400
Detaljnije

AL20DB Pametna brava

Pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre(6 cifara), Otiska prsta ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a.
Kataloški broj: 6399
Detaljnije