Pametne Brave

GL300 Pametna brava za staklena vrata

GL300 je pamentna brava namenjena za staklena vrata. Kontroliše otvaranje pomoću šifre(6 do 10 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili otiska prsta.

AL20DB Pametna brava

Pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre(6 cifara), Otiska prsta ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a.

AL10DB Pametna brava

Pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre (6 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a.

PAMETNA BRAVA L7000-S

Biometrijska pametna brava, koja pored kapaciteta od 500 otisaka može da memoriše i do 100 šifri.

GL300 Pametna brava za staklena vrata

GL300 je pamentna brava namenjena za staklena vrata. Kontroliše otvaranje pomoću šifre(6 do 10 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili otiska prsta.
Kataloški broj: 6400

AL20DB Pametna brava

Pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre(6 cifara), Otiska prsta ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a.
Kataloški broj: 6399

AL10DB Pametna brava

Pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre (6 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a.
Kataloški broj: 6398

PAMETNA BRAVA L7000-S

Biometrijska pametna brava, koja pored kapaciteta od 500 otisaka može da memoriše i do 100 šifri.
Kataloški broj: 5639