Akumulatori i napajanja

Akumulatori i napajanja

Akumulatori su skup jedne ili više ćelija čije hemijske reakcije stvaraju protok elektrona u kolu. Akumulatori se sastoje od tri osnovne komponente: anode, katode i elektrolita.

Akumulatori


Akumulatori su skup jedne ili više ćelija čije hemijske reakcije stvaraju protok elektrona u kolu. Svi akumulatori sastoje se od tri osnovne komponente: anoda ('-' strana), katoda ('+' strana) i neka vrsta elektrolita (supstanca koja hemijski reaguje s anodom i katodom).

UPS uređaji


Uređaj za besprekidno napajanje, UPS (Uninterruptable power supply) je sistem čiji je osnovni zadatak da obezbedi nesmetano električno napajanje potrošača.