Moduli za proširenje i dodaci EVO

ZX1

BUS Modul sa 1 dupliranom zonom.

ZX82

BUS Modul sa 8 hardverskih zona, u plasticnoj kutiji sa LED indikacijom

PGM82

Modul raširitelj za 8 PGM-a, 8 programabilnih releja, LED indikacija statusa pgm-a, daljinska kontrola i upravljanje

RTX3 868 mhz

Bežični prijemnik BEZ DALJINSKE KOMANDE : kompatibilan sa ESPRIT, Spectra SP i Digiplex EVO centralama.

RTX3

Bežični primopredajnik na 433 ili 868 MHz BEZ DALJINSKE KOMANDE, kompatibilan sa Spectra SP i Digiplex EVO, Maksimalan broj daljinskih komandi: 999 sa...

ZC1

BUS Kontakt sa 1 adresabilnom zonom vrata/prozor, Kompatibilan samo sa DIgiplex EVO centralama,EVOHD

ZX8

Adresabilmi (BUS) Modul za proširenje sa 8 hardverskih zona za Digiplex EVO, Spectra SP,MG5000 i MG5050, 1PGM izlaz

ZX1

BUS Modul sa 1 dupliranom zonom.
Kataloški broj: 4911
Detaljnije

ZX82

BUS Modul sa 8 hardverskih zona, u plasticnoj kutiji sa LED indikacijom
Kataloški broj: 6199
Detaljnije

PGM82

Modul raširitelj za 8 PGM-a, 8 programabilnih releja, LED indikacija statusa pgm-a, daljinska kontrola i upravljanje
Kataloški broj: 5364
Detaljnije

RTX3 868 mhz

Bežični prijemnik BEZ DALJINSKE KOMANDE : kompatibilan sa ESPRIT, Spectra SP i Digiplex EVO centralama.
Kataloški broj: 2553
Detaljnije

RTX3

Bežični primopredajnik na 433 ili 868 MHz BEZ DALJINSKE KOMANDE, kompatibilan sa Spectra SP i Digiplex EVO, Maksimalan broj daljinskih komandi: 999 sa...
Kataloški broj: 1957
Detaljnije

ZC1

BUS Kontakt sa 1 adresabilnom zonom vrata/prozor, Kompatibilan samo sa DIgiplex EVO centralama,EVOHD
Kataloški broj: 1981
Detaljnije

ZX8

Adresabilmi (BUS) Modul za proširenje sa 8 hardverskih zona za Digiplex EVO, Spectra SP,MG5000 i MG5050, 1PGM izlaz
Kataloški broj: 1997
Detaljnije