Panik tasteri

Panik tasteri

Panik tasteri ili alarm za paniku

Alarm za paniku (panik tasteri) je elektronski uređaj dizajniran da pomogne u upozoravanju nekoga u vanrednim situacijama u kojima postoji pretnja po ljude ili imovinu.

Panični alarm je često, ali ne uvek, kontrolisan sakrivenim dugmetom alarma. Ovi tasteri se mogu povezati sa centrom za praćenje ili lokalno putem tihog alarma ili zvučnog zvona/sirene. Alarm se može koristiti za traženje hitne pomoći od lokalnog obezbeđenja, policije ili hitnih službi. Neki sistemi takođe mogu aktivirati televiziju zatvorenog kruga za snimanje ili procenu događaja.

IM-05

Panik taster plastični uzidni sa ključem.

EB-07

Taster za otvaranje električne brave

EB-06

Taster za otvaranje električne brave

Prijemnik sa dve daljinske komanda BDK2

2 nezavisna kanala, mogućnost rada releja kao taster i prekidač Kapacitet: 100 daljinaca; Fiksni kod

IM-01

Panik taster plastični sa memorijom I ključem za resetovanje.

REM101B 433 mhz

Bežični panik taster-vodootporan

REM101 868 mhz

Bežični panik taster-vodootporan

EB-02

Panik tater plastični nazidni, maksimalno opterećenje: 0,3A, Napon: 12/24VDC, dimenzije: 76*23*14(mm)

EB-03

Panik taster aluminijumski-čelično dugme, veći nazidni, Max opterećnje: 3A 36VDC, Dimenzije: 86x86x20(mm)

IM-06

Panik pedala nagazna, maksimalno opterećenje: 0,3A, Napon: 12/24VDC, dimenzije: 83*80*30(mm)

EB-05

Panik taster aluminijumski-čelično dugme, manji nazidni, Max opterećnje: 3A 36VDC, Dimenzije: 86x50x20(mm)


IM-05

Panik taster plastični uzidni sa ključem.
Kataloški broj: 132300
Detaljnije

EB-07

Taster za otvaranje električne brave
Kataloški broj: 5437
Detaljnije

EB-06

Taster za otvaranje električne brave
Kataloški broj: 5436
Detaljnije

Prijemnik sa dve daljinske komanda BDK2

2 nezavisna kanala, mogućnost rada releja kao taster i prekidač Kapacitet: 100 daljinaca; Fiksni kod
Kataloški broj: 4353
Detaljnije

IM-01

Panik taster plastični sa memorijom I ključem za resetovanje.
Kataloški broj: 4204
Detaljnije

REM101B 433 mhz

Bežični panik taster-vodootporan
Kataloški broj: 2995
Detaljnije

REM101 868 mhz

Bežični panik taster-vodootporan
Kataloški broj: 3000
Detaljnije

EB-02

Panik tater plastični nazidni, maksimalno opterećenje: 0,3A, Napon: 12/24VDC, dimenzije: 76*23*14(mm)
Kataloški broj: 1950
Detaljnije

EB-03

Panik taster aluminijumski-čelično dugme, veći nazidni, Max opterećnje: 3A 36VDC, Dimenzije: 86x86x20(mm)
Kataloški broj: 1951
Detaljnije

IM-06

Panik pedala nagazna, maksimalno opterećenje: 0,3A, Napon: 12/24VDC, dimenzije: 83*80*30(mm)
Kataloški broj: 1979
Detaljnije

EB-05

Panik taster aluminijumski-čelično dugme, manji nazidni, Max opterećnje: 3A 36VDC, Dimenzije: 86x50x20(mm)
Kataloški broj: 2825
Detaljnije