PANIK TASTERI

PANIK TASTERI

Alarm za paniku je elektronski uređaj dizajniran da pomogne u upozoravanju nekoga u vanrednim situacijama u kojima postoji pretnja po ljude ili imovinu.

Panični alarm je često, ali ne uvek, kontrolisan sakrivenim dugmetom alarma. Ovi tasteri se mogu povezati sa centrom za praćenje ili lokalno putem tihog alarma ili zvučnog zvona/sirene. Alarm se može koristiti za traženje hitne pomoći od lokalnog obezbeđenja, policije ili hitnih službi. Neki sistemi takođe mogu aktivirati televiziju zatvorenog kruga za snimanje ili procenu događaja.

PASP1/SS

Panik taster - Relejni, nerdjajući čelik, Konfiguracija (normalno otvoren/zatvoren kontakt): po izboru, Terminala: 5, Reset: ključem, Indikator: Da,...

PASP1

Panik taster - Relejni, visokootporna plastika, Konfiguracija (normalno otvoren/zatvoren kontakt): po izboru, Terminala: 5, Reset: ključem, Indikator:...

REM101

Bežični panik taster-vodootporan, dostupan na 433 ili 868MHz u Beloj ili Crnoj boji, domet u tipičnom stambenom...

PASP1/SS

Panik taster - Relejni, nerdjajući čelik, Konfiguracija (normalno otvoren/zatvoren kontakt): po izboru, Terminala: 5, Reset: ključem, Indikator: Da,...
Kataloški broj: 3287
Detaljnije

PASP1

Panik taster - Relejni, visokootporna plastika, Konfiguracija (normalno otvoren/zatvoren kontakt): po izboru, Terminala: 5, Reset: ključem, Indikator:...
Kataloški broj: 1742
Detaljnije

REM101

Bežični panik taster-vodootporan, dostupan na 433 ili 868MHz u Beloj ili Crnoj boji, domet u tipičnom stambenom...
Kataloški broj: 1769
Detaljnije