Prateća oprema za protivpožarne sisteme

FC490ALS

Rezervni pinovi za kabal FC490APL koji se koristi sa FC490ST alatom za programiranje adresabilnih uređaja.

FC490APL

Rezervni kabal za FC490ST alat za programiranje adresabilnih uređaja.

FC490ALS

Rezervni pinovi za kabal FC490APL koji se koristi sa FC490ST alatom za programiranje adresabilnih uređaja.
Kataloški broj: 5798

FC490APL

Rezervni kabal za FC490ST alat za programiranje adresabilnih uređaja.
Kataloški broj: 5800