SCART

SKART-6 činča 1,5m

Skart na 6 činča kabl 1,5m

SCART-4 činča 1,5m

Skart na 4 činča kabl 1,5m

SCART-SCART 1,3m

Skart na skart kabl 1,3m

SKART-6 činča 1,5m

Skart na 6 činča kabl 1,5m
Kataloški broj: 0061
Detaljnije

SCART-4 činča 1,5m

Skart na 4 činča kabl 1,5m
Kataloški broj: 0060
Detaljnije

SCART-SCART 1,3m

Skart na skart kabl 1,3m
Kataloški broj: 0031
Detaljnije