Zvučnički kablovi

Zvučnički kabl 2x4,00mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x1,50mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x1,00mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni

Zvučnički kabl 2x4,00mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x2,50mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x1,50mm CU+AA104

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x0,75mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x2,50mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x1,00mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x0,75mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x0,75mm

CU,pakovanje 100m,bunt,crveno-crni.

Zvučnički kabl 2x1.00 mm2 transparentni CCA

CCA, pakovanje 100m, bunt, transparentni

Zvučnički kabl 2x4,00mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0018

Zvučnički kabl 2x1,50mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0742

Zvučnički kabl 2x1,00mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni
Kataloški broj: 0015

Zvučnički kabl 2x4,00mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0744

Zvučnički kabl 2x2,50mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0743

Zvučnički kabl 2x1,50mm CU+AA104

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0016

Zvučnički kabl 2x0,75mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0740

Zvučnički kabl 2x2,50mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0017

Zvučnički kabl 2x1,00mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0741

Zvučnički kabl 2x0,75mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0371

Zvučnički kabl 2x0,75mm

CU,pakovanje 100m,bunt,crveno-crni.
Kataloški broj: 0076

Zvučnički kabl 2x1.00 mm2 transparentni CCA

CCA, pakovanje 100m, bunt, transparentni
Kataloški broj: 741