Zvučnički kablovi

Zvučnički kablovi

Zvučnički kablovi - žice za zvučnike

Žica zvučnika koristi se za uspostavljanje električne veze između zvučnika i audio pojačala. Moderna žica za zvučnike sastoji se od dva ili više električnih provodnika koji su pojedinačno izolovani plastikom (kao što su PVC, PE ili teflon) ili ređe gumom. Dve žice su električno identične, ali su obeležene da identifikuju ispravan polaritet audio signala. Najčešće, zvučnički kablovi dolaze u obliku zip kabla.

Uticaj žice zvučnika na signal koji nosi bila je tema o kojoj se mnogo raspravljalo u krugovima audiofila. Tačnost mnogih reklamnih tvrdnji po ovim tačkama osporili su stručni inženjeri koji naglašavaju da je jednostavan električni otpor daleko najvažnija karakteristika žice zvučnika.

Zvučnički kabl 2x1,50mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x1,00mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni

Zvučnički kabl 2x4,00mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x2,50mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x1,50mm CU+AA104

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x0,75mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x2,50mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x1,00mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x0,75mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.

Zvučnički kabl 2x0,75mm

CU, pakovanje 100m, bunt, crveno-crni.

Zvučnički kabl 2x1,50mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0742
Detaljnije

Zvučnički kabl 2x1,00mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni
Kataloški broj: 0015
Detaljnije

Zvučnički kabl 2x4,00mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0744
Detaljnije

Zvučnički kabl 2x2,50mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0743
Detaljnije

Zvučnički kabl 2x1,50mm CU+AA104

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0016
Detaljnije

Zvučnički kabl 2x0,75mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0740
Detaljnije

Zvučnički kabl 2x2,50mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0017
Detaljnije

Zvučnički kabl 2x1,00mm CCA

CCA,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0741
Detaljnije

Zvučnički kabl 2x0,75mm CU

CU,pakovanje 100m,bunt,transparentni.
Kataloški broj: 0371
Detaljnije

Zvučnički kabl 2x0,75mm

CU, pakovanje 100m, bunt, crveno-crni.
Kataloški broj: 0076
Detaljnije