Koliko su važni sistemi za detekciju CO i NO2 u objektima?

Koliko su važni sistemi za detekciju CO i NO2 u objektima?

Jan 20, 2023

Sistemi za detekciju ugljen-monoksida i azot-dioksida u zatvorenim prostorima, posebno u garažama znače život. Zašto? Zato što su ugljen-monoksid i azot-dioksid među najvećim zagađivačima vazduha, a nažalost poznato je i njihova toksičnost i da su odnosili živote u različitim objektima. 

Imajući u vidu da su vozila ogromni proizvođači ugljen-monoksida nadležni su doneli propise u vezi sa upotrebom garaža. Tako prema Pravilniku o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija u svim garažama sa prinudnim provetravanjem se moraju postaviti detektori za merenje koncentracije ugljen-monoksida. Takvi detektori moraju stalno biti uključeni jer aktiviraju prinudno provetravanje ako koncentracija ugljen-monoksida iznosi više od 100 ppm. Ppm je oznaka za milioniti deo jedne celine.

„Tihi ubica“
Ugljen-monoksid je posebno opasan jer se radi o gasu bez boje, mirisa i ukusa koji ne iritira prilikom udisanja. Sve to otežava blagovremeno otkrivanje ugljen-monoksida u vazduhu što ga čini dodatno rizičnim naročito u zatvorenom prostoru. Naime, na otvorenom ovaj gas ne predstavlja veliku opasnost jer je lakši od vazduha i odlazi u atmosferu čak i kad se oslobađa u većim količinama dok, s druge strane, u zatvorenom prostoru je smrtonosan i to u roku od svega nekoliko minuta. Ugljen monoksid zovu i „tihi ubica“ pošto u objektu koji se ne provetrava deluje na ljude poput anestezije da bi se nedugo vezao za hemoglobin i izazvao nedostatak kiseonika u organizmu. Bez kiseonika čovek može da živi svega tri-četiri minuta.

Statistika pokazuje da je čak 50 odsto trovanja u svetu izazvano ugljen-monoksidom i da sveke godine od ovog gasa umre na stotine ljudi.

Dve najpoznatije tragedije sa ugljen-monoksidom

U Srbiji je možda najpoznatija tragedija iz februara 2015. godine kada su se mladić i devojka ugušili ugljen-monoksidom u garaži u Čačku. Pošto su hteli da upale grejanje u kolima mladić je startovao motor da bi ga ujutru deda našao mrtvog pored automobila dok je devojka bila bez svesti na zadnjem sedištu. Nažalost, i devojka je tri nedelje kasnije preminula zbog trovanja ugljen-monoksidom.

Nažalost, slična nesreća dogodila se i početkom 2021. godine u Bosni i Hercegovini godine kada se osmoro mladih ugušilo u vikendici u blizini Posušja pošto su se u novogodišnjoj noći u zatvorenom prostoru grejali na agregat koji je ispuštao ugljen-monoksid.

Čak 80 odsto azot-dioksida proizvode vozila
Jednako opasan kao ugljen-monoksid je i azot-dioksid s tom razlikom što je neugodnog mirisa. Najveći deo azot-dioksida nastaje sagorevanjem goriva i to nafte, plina i uglja pa je i zbog ovog gasa veoma značajno da zatvoreni objekti, a posebno garaže imaju sisteme za detekciju azot-dioksida. Inače,  čak 80 odsto azot-dioksida dolazi od vozila, pokazuju statistički podaci. Rel je o gasu koji zagađuje vazduh tako što stvara fotohemijski smog koji značajno šteti zdravlju ljudi.
  
Na našem tržištu izdvojio bi jedan brend koji je svojom cenom, pouzdanošću i kvalitetnim rešenjima se izdvaja. Upitanju je Španski Duran.

Centrale su pogodne za različite tipove garaža. Za male stambne objekte postoji jednozona centrala dok za veće projekte postoji modularno proširiva varijanata do 4 zone sa maksimalo 64 javljača. 

Programiranjem ovih centrala moguće je upravljati svim vidovima ventilacije i traženim tipovima izvršnih funkcija.