Da li su rešenja za bezbednost doma i kontrolu pristupa i uređaja dostupna običnom čoveku?

Da li su rešenja za bezbednost doma i kontrolu pristupa i uređaja dostupna običnom čoveku?

Jan 20, 2023

U doba novih tehnologija običan čovek se susreće sa bezbednosnim izazovima na svakom koraku, a posebno može biti ugrožen njegov dom ili njegovi podaci na računaru i mobilnom telefonu. Na sreću, uporedo sa sve većim izazovima razvijeni su i bežični bezbednosni sistemi kojima možete da rukovodite uz pomoć aplikacije i uz širok spektar proizvoda.

Jedan od najefikasnijih i najsavremenijih proizvoda je AX PRO bežični protivprovalni alarm koji ima mogućnost da plasira video uz pomoć četiri kamere preko centrale.  Na taj način korisniku ovakvog alarma se pruža prilika da sazna šta se tačno dešava kako bi mogao adekvatno da reaguje.

Posebnu pogodnost predstavlja takozvana “anti-jamming” bezbednost koja štiti korisnika da ne bude žrtva radio ometanja ili smetnji, a pritom pruža i dugoročnu zaštitu sistema i povećava njegovu stabilnost i bezbednost.

Takođe, za svakog korisnika je neobično važno da je čitav bezbednosni sistem veoma fleksibilan i brzo se instalira što je moguće uz pomoć funkcija, automatskog dodavanja i prilagodljive ugradnje perifernih uređaja.

Korisnik se uz pomoć takvog sistema upozorava o bilo kakvim problemima putem LED šifratora što mu daje mogućnost da rukovodi sistemom.

Ugao detekcije PIR senzora je 85.9° sa dometom detekcije 12m i uz to ima ugrađenu tehnologiju prepoznavanja lomljenja stakla.

Inače, celokupan bezbednosni sistem nudi čitavu paletu sirena i bežičnih panik tastera koji pokreću alarm. To znači da može da bude dovoljno diskretan, a opet i primetan za korisnika kojeg momentalno obaveštava o svakoj opasnosti.