Ko može, gde i kako da postavi parking rampu?

Ko može, gde i kako da postavi parking rampu?

Mar 27, 2023

Ko može, gde i na koji način da postavi rampu na parkingu – pitaju se verovatno svi građani koji ispred zgrade na zajedničkom parkingu imaju nedovoljan broj parking mesta. Ukoliko je parking deo parcele stambene zgrade, rampa se može postaviti na osnovu odluke skupštine stanara i rešenja Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, a ako je parking na javnoj površini onda je to u nadležnosti upravljača lokalnih puteva i ulica odnosno lokalne samouprave.

Savremeni život pogotovo u većim gradovima zahteva od prosečne porodice da ima barem jedan automobil, a to je poslednjih godina stvorilo veliki problem sa parkiranjem, pre svega stanarima zgrada. U vreme kada su pre nekoliko decenija građene višespratnice automobili su bili više luksuz nego potreba pa zbog toga ni parkinzi nisu bili veliki. Tada urbanisti nisu računali da će doći vreme kada će u svakom stanu živeti neko ko ima barem jedan automobil. Sve to stvorilo je glavobolju stanovnicima većih gradova pogotovo prestonice. Mnogi, u potrazi za rešenjem ovog problema, posežu za rampom na zajedničkom parkingu u želji da barem zabrane parkiranje onima koji nisu stanari zgrade.

Skupština stanara odlučuje o rampi kada je parking deo parcele zgrade 

Takvo rešenje jeste efikasno, ali da bi se do njega došlo moraju se, naravno, ispoštovati sve neophodne pravne procedure. Najpre, treba utvrditi ko i gde može postaviti rampu za parking? Ako je reč o parkingu koji je deo parcele stambene zgrade onda je za postavljanje rampe neophodna odluka skupštine stanara koja se donosi prostom većinom glasova prisutnih članova s pravom glasa. S tim što to nije sve jer je potrebno od nadležnog organa za izdavanje dozvole odnosno Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove dobiti rešenje kojim se odobrava izvođenje radova. Kako se dobija to rešenje definisano je članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji i članom 28. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem.

Upravljač puta se pita kada je parking na javnoj površini

 S druge strane, ako je parking na javnoj površini onda se stanari zgrade ništa ne pitaju u vezi sa postavljanjem parking rampe. U tom slučaju, o postavljanju rampe odlučuje isključivo organ lokalne samouprave u čijoj nadležnosti je upravljanje lokalnim putevima i ulicama. Jedino što stanari zgrade mogu jeste da upravljaču puta ukažu da su zainteresovani da finansiraju postavljanje rampe na parkingu koji je javna površina. Međutim, stanari zgrade ne mogu steći nikakva prava na javnoj površini, a posebno ne mogu samovoljno regulisati ko sme, a ko ne sme da se parkira na tom parkingu.

Naravno, ako je parking na privatnom posedu onda o tome da li će postaviti rampu na toj površini odlučuje isključivo vlasnik tog zemljišta.

Postoje različite vrste parking rampi

Inače, postoje različite vrste parking rampe koje se najčešče dele po načinu funkcionisanja i izgledu.  Najefikasnije su automatske parking rampe koje rade „na dugme“ ili na senzor pa se, recimo, mogu otvoriti na udaljenosti od 10-20 metara.

Pored njih postoje i lančane parking rampe koje se koriste kako bi se u potpunosti osigurao ulaz na parking, kao i dvovisinske rampe koje se koriste, pre svega, da bi se srečio ulaz na parking kamionima i drugim teretnim vozilima.

Konačno, koriste se i ručne rampe za kontrolu cirkulacije vozila na konkretnom parkingu.