FireClass

Konvecionalni opticko-termicki detektor požara FC601PH-NL

Kataloški broj: 4635
Konvecionalni opticko-termicki detektor požara, radi na optickom
principu detekcije dima i ima integrisan deo za detekciju toplog vazduha.
Reaguje na skoro sve tipove požara od tinjajucih požara do požara sa
otvorenim plamenom koje proizvode veliki broj gorucih cestica ili delova
materijala, kombinacija opticke i termicke tehnologije omogucava
detekciju požara koji se mogu detektovati samo sa jonskim detektorima,
integrisana alarmna LED dioda.