ANSEC

Optička kaseta 24 jezgra

Kataloški broj: 6031

Optička kaseta sa 16 vlakana, plastična.