ANSEC

Optička kutija sa 6 slotova za konektore

Kataloški broj: 6018

Optička kutija za spoljnu montažu sa 6 slota za konektore za spoljnu montažu, plastična (Mesto za adaptere je predviđeno za 6 SC simplex adaptera ili 6 LC duplex adaptera), termocevčice 6mm x6, vezice. Može maksimalno da se postavi 8 cevčica.

Slični proizvodi