ANSEC

Razvodna kutija 48 slota

Kataloški broj: 6014

Optička kutija sa 48 slota za konektore, za spoljnu montažu, plastična. (Mesto za adaptere je predviđeno za 48 SC simplex konektora ili 48 LC duplex konektora)

6 uvodnika za kablove sa prednje strane i 6 uvodnika za kablove sa zadnje strane, vezice, 48 slotova.

Slični proizvodi