Roger Technology

B73/EXP SIGNALNA PLOČA

Kataloški broj: 5957

Ploča sa dva izlaza za prikazivanje statusa rampe otoreno / zatvoreno.