HDTVI - DVR PoC (Power over Cable)

DS-7216HQHI-K2/P

16-KANALNI PoC TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTVI + AHD + IP)

DS-7208HQHI-K2/P

8-KANALNI PoC TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTVI + AHD + IP)

DS-7204HQHI-K1/P

4-KANALNI PoC TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTVI + IP + AHD)

DS-7216HQHI-K2/P

16-KANALNI PoC TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTVI + AHD + IP)
Kataloški broj: 4931

DS-7208HQHI-K2/P

8-KANALNI PoC TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTVI + AHD + IP)
Kataloški broj: 4930

DS-7204HQHI-K1/P

4-KANALNI PoC TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTVI + IP + AHD)
Kataloški broj: 5150