Izolir trake

IZOLIR TRAKA 20m BELA

PVC traka za elektro-izolaciju, 0.13 x 19mm x 20m

IZOLIR TRAKA 20m CRNA

PVC traka za elektro-izolaciju, 0.13 x 19mm x 20m

IZOLIR TRAKA 20m CRVENA

PVC traka za elektro-izolaciju, 0.13 x 19mm x 20m

IZOLIR TRAKA 20m PLAVA

PVC traka za elektro-izolaciju, 0.13 x 19mm x 20m

IZOLIR TRAKA 20m ŽUTO-ZELENA

PVC traka za elektro-izolaciju, 0.13 x 19mm x 20m

IZOLIR TRAKA 20m BELA

PVC traka za elektro-izolaciju, 0.13 x 19mm x 20m
Kataloški broj: 543

IZOLIR TRAKA 20m CRNA

PVC traka za elektro-izolaciju, 0.13 x 19mm x 20m
Kataloški broj: 544

IZOLIR TRAKA 20m CRVENA

PVC traka za elektro-izolaciju, 0.13 x 19mm x 20m
Kataloški broj: 545

IZOLIR TRAKA 20m PLAVA

PVC traka za elektro-izolaciju, 0.13 x 19mm x 20m
Kataloški broj: 546

IZOLIR TRAKA 20m ŽUTO-ZELENA

PVC traka za elektro-izolaciju, 0.13 x 19mm x 20m
Kataloški broj: 547