ANSEC

GYFXTH Optički kabl 6FO

Kataloški broj: 6033

Optički kabl za spoljnu I unutrašnju montažu. 6 vlakana, preseka 2,0mm centralne labave cevi,sa staklenim vlaknima i 5,8mm spoljašnom izolacijom.

Dužina 2km. Single mode.

Slabljenje:

1310nm, ≤0.36 dB/km

1550nm, ≤0.25 dB/km

Ugradna temperatura: -20~+60

Radna temperatura: -40~+70

Slični proizvodi