Video sistemi (IP)

DS-KV8402-IM

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom

DS-KB8112-IM

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom

DS-KB6403-WIP

IP pozivno zvonce koje zove direktno Hik-Connect aplikaciju na telefonu. Nije potrebna unutrašnja jedinica.

DS-KIS701

IP video interfonski kit, sastoji se od pozivne table sa jednim tasterom, monitora i distributera.

DS-KV8202-IM

Pozivna jedinica sa dva pozivna tastera

DS-KV8102-IP

Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom

DS-KV8102-IM

Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom

DS-KD8102

Pozivna jedinica

DS-KD8002-VM

Pozivna jedinica

DS-KV8402-IM

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom
Kataloški broj: 4523

DS-KB8112-IM

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom
Kataloški broj: 4781

DS-KB6403-WIP

IP pozivno zvonce koje zove direktno Hik-Connect aplikaciju na telefonu. Nije potrebna unutrašnja jedinica.
Kataloški broj: 5628

DS-KIS701

IP video interfonski kit, sastoji se od pozivne table sa jednim tasterom, monitora i distributera.
Kataloški broj: 5257

DS-KV8202-IM

Pozivna jedinica sa dva pozivna tastera
Kataloški broj: 4296

DS-KV8102-IP

Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom
Kataloški broj: 4297

DS-KV8102-IM

Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom
Kataloški broj: 4295

DS-KD8102

Pozivna jedinica
Kataloški broj: 4293

DS-KD8002-VM

Pozivna jedinica
Kataloški broj: 4294

Audio/Video Distributer DS-KAD609

Dodatna oprema
Kataloški broj: 4302

Napajanje u metalnoj kutiji DS-KAW50-1

Dodatna oprema
Kataloški broj: 4303

Master Stanica DS-KM8301

Dodatna oprema
Kataloški broj: 4301