PMH u SWAN Instrukcije

May 27, 2019

PMH u SWAN Instrukcije


Preuzmite PDF uputstvo ovde

Preuzmite Insite Gold sa Google Play-a ili App Store-a. Otvorite aplikaciju i pritisnite + da dodate site. Pritisnite “Migrate PMH Site” dugme.


1) Na prvom ekranu unesite Državu (Country)*, Master Kod panela, šifru IP150 modula (defoltna je “paradox” ako nije prthodno promenjena on vaše strane), i PMH Site ID. Ako je Site pronađen i potvrđeno da je Master Kode tačan, i sistem je razoružan, sledeći ekran se pojavljuje. *Korisničko obavljanje prenosa nije ponuđeno u Belgiji, Holandiji,Švedskoj, Danskoj i Norveškoj; kontaktirajte vašeg prodavca za prenos. **Ako hardver Site-a ne podržava migraciju, poruka “Contact your Dealer” se pojavljuje, panel ili IP modul je možda potrebno zameniti.2) Unesite Master email i opciono email Instalatera (koristi se u slučaju servisiranja). Pritisnite Send Email. 3) Email će se poslati na Master email za potvrdu. Pritisnite Activate dugme u pristiglom email-u. Ako email ne stigne u roku od 3 minuta, proverite vaš spam folder ili ponovo pritisnite Send Email dugme.4) Kada ste pritisnuli Activate dugme, sistem mora biti razoružan i proces nadogradnje IP150 modula će početi. Ovaj proces može da potraje i do 20 minuta. Kada se nadogradnja završi, push notifikacija će se poslati na Vašu aplikaciju navodeći da je nadogradnja završena.5) Uđite na site pritiskom na to ili pritisnite “Proceed to billing”. Unesite podatke potrebne za plaćanje; ovo će završiti migraciju. 


Opcije plaćanja za prebačene site-ove: Jednogodišnje plaćanje je ponuđeno za prebačene naloge. Za site-ove napravljene posle Januara 2017, dve godine besplatnog korišćenja će se dodati, a za site-ove napravljene u PMH pre Januara 2018 jedna godina besplatnog korišćenja se dodaje. Kada se plaćanje odradi Vaš site je spreman za korišćenje. Ako naiđete na bilo kakav problem tokom procesa, kontaktirajte Vašeg prodavca, ili kontaktirajte našu Insite Gold podršku na Support@paradox.com.