Prestanak Rada ParadoxMyHome i Promocija Migracije

Prestanak Rada ParadoxMyHome i Promocija Migracije

Nov 7, 2019

Želeli bismo da vas obavestimo da je gašenje servera za PMH konekcije za iParadox aplikaciju odloženo do 17. novembra 2019. Korisnici sa PMH koji do sada nisu prešli na Insite Gold još uvek će imati vremena za migraciju. Nakon 17. novembra, iParadox će podržavati konekciju samo na statičku IP adresu.

Promotivna ponuda za dobijanje 1. ili 2. godine besplatne migracije biće dostupna do

15. decembra 2019. Nakon tog datuma korisnici neće dobiti dodatni period za migraciju sa iParadox-a. Migracija će i dalje biti dostupna nakon ovog datuma.