Alarmne centrale

PC1832NKEH

Alarmna centrala Power serije u kompletu sa metalnom kutijom.

SP4000 + 2x 476 PRO

Komplet-Alarmna centrala 4 zone SP4000 sa dva detektora pokreta 476+.

KIT04-1WENG

Alarmna centrala PC1404 Power serije u kompletu sa tastaturom PC1404RKZ i manjom metalnom kutijom (PC510E).

PC585 KIT

Alarmna centrala PC585NKZW u kompletu sa tastaturom PC1555RKZ i manjom metalnom kutijom (PC510E).

PC1616EH

Alarmna centrala PC1616 Power serije u kompletu sa tastaturom PC1555RKZ i metalnom kutijom.

PC1616E7H

Alarmna centrala PC1616 Power serije u kompletu sa tastaturom PK5501 i metalnom kutijom.

PC1864NKEH

Alarmna centrala PC1864 Power serije u kompletu sa metalnom kutijom.

PC1832NKEH

Alarmna centrala Power serije u kompletu sa metalnom kutijom.
Kataloški broj: 4763

SP4000 + 2x 476 PRO

Komplet-Alarmna centrala 4 zone SP4000 sa dva detektora pokreta 476+.
Kataloški broj: 4218

KIT04-1WENG

Alarmna centrala PC1404 Power serije u kompletu sa tastaturom PC1404RKZ i manjom metalnom kutijom (PC510E).
Kataloški broj: 4479

PC585 KIT

Alarmna centrala PC585NKZW u kompletu sa tastaturom PC1555RKZ i manjom metalnom kutijom (PC510E).
Kataloški broj: 4509

PC1616EH

Alarmna centrala PC1616 Power serije u kompletu sa tastaturom PC1555RKZ i metalnom kutijom.
Kataloški broj: 4480

PC1616E7H

Alarmna centrala PC1616 Power serije u kompletu sa tastaturom PK5501 i metalnom kutijom.
Kataloški broj: 4478

PC1864NKEH

Alarmna centrala PC1864 Power serije u kompletu sa metalnom kutijom.
Kataloški broj: 4481