ŠIFRATORI

DS-PKA-WLM-433

Uređaj se povezuje sa centralom zbog alarmne kontrole, može aktivirati alarm preko indikatora i buzzera.

DS-PKA-WLM-433

Uređaj se povezuje sa centralom zbog alarmne kontrole, može aktivirati alarm preko indikatora i buzzera.
Kataloški broj: 6420
Detaljnije