Paradox

PCS250

Kataloški broj: 1961
GPRS/GSM komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8 telefonskih brojeva(do 16 za EVO centrale). Prati komunikaciju sa centralom. Korisnik može da uključuje i isključuje sistem putem tekstualnih poruka SMS, poslato ka PCS250 modulu ili pozivom(samo GSM režim, potreban VDMP3). Šalje glasovnu dojavu na do 5(8 za EVO centrale) personalnih telefonskih brojeva (samo GSM režim, potreban VDMP3). Mogućnost produžetka antene do 18m od modula, za pojačanje nivoa signala. Mogućnost produženja komunikacije PCS250 modula i centrale preko RS485 veze (samo u GSM režimu). Za ovo je potreban CVT485 modul. Radna temperatura: 0°C do 50°C (32°F do 122°F). EN 50131; SECURITY GRADE: 3

Slični proizvodi