ANSEC

DISTRIBUTIVNA STEZALJKA

Kataloški broj: 6094

PSK zatezač za optičke samonosive kablove sa 6 i 12 vlakana.