ŠIFRATORI

K32RF

LED bežični šifrator, ugrađen primopredajnik na 433 ili 868 MHz, 32 zone, 32 zonski LED ekran, Statusna Ikonica za prikaz StayD funkcije, Podržava...

K10(H)

Horizontalni LED šifrator sa 10 zona, Podržava funkciju StayD-LED status, Podržava 2 particije, 1 zonski ulaz na šifratoru, Arm-Sleep-Stay i Off...

K32RF

LED bežični šifrator, ugrađen primopredajnik na 433 ili 868 MHz, 32 zone, 32 zonski LED ekran, Statusna Ikonica za prikaz StayD funkcije, Podržava...
Kataloški broj: 1752
Detaljnije

K10(H)

Horizontalni LED šifrator sa 10 zona, Podržava funkciju StayD-LED status, Podržava 2 particije, 1 zonski ulaz na šifratoru, Arm-Sleep-Stay i Off...
Kataloški broj: 1753
Detaljnije