Paradox

NEWSEC

Kataloški broj: 130584
NEW-SEC (verzija za “security” funkcije, NEware korisničke aplikacije), Programiranje pristupnih kodova i kreiranje svih prava korisnika za EVO sisteme, podržava TCP/IP konekciju preko IP150 modula, Aktivni nadzor sistema (pregled sistema i statusa zona i grešaka u sistemu) bez prekidanja slanja izveštaja ka monitoring centru i rada sistema, Naoružavanje/razoružavanje, bypass zona i kontrola PGM-a, Lokalno učitavanje i iščitavanje pri brzini od 38.4k baud-a koristeci 307USB interfejs (60m/200ft) ili CONV4USB konvertor (300m/1000ft), Podržava više različitih jezika (dostupno na engleskom, španskom, češkom, francuskom, mađarskom, italijanskom, poljskom, portugalskom, ruskom, slovačkom i švedskom)

Slični proizvodi