HDMI-HDMI 10m V2.0

HDMI muški na HDMI muški. Crne boje.

SUHF - Card UHF RF ID  nalepnica

Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.

SUHF - Card UHF RF ID  nalepnica

Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.

SUHF - Card UHF RF ID  nalepnica

Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.

Skey 2 RFID Tag

Skey 2 RFID Tag za kontrolu pristupa 125khz.

Scard 2 125kh

Scard 2 125khz Kartica za kontrolu pristupa, bez zapisa.

SUHF - UHF Kartica

UHF Kartica za kontrolu pristupa za SUHF 2, bez zapisa.

SKART-6 činča 1,5m

Skart na 6 činča kabl 1,5m

SCART-4 činča 1,5m

Skart na 4 činča kabl 1,5m

SCART-SCART 1,3m

Skart na skart kabl 1,3m

2RCA-2RCA kabl 3m

2 činča na 2 činča kabl 3m

2RCA-2RCA kabl 1,5m

2 činča na 2 činča kabl 1,5m

HDMI-HDMI 10m V2.0

HDMI muški na HDMI muški. Crne boje.
Detaljnije

SUHF - Card UHF RF ID  nalepnica

Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.
Detaljnije

SUHF - Card UHF RF ID  nalepnica

Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.
Detaljnije

SUHF - Card UHF RF ID  nalepnica

Nalepnica za kontrolu pristupa, samolepljiva, bez štampe.
Detaljnije

Skey 2 RFID Tag

Skey 2 RFID Tag za kontrolu pristupa 125khz.
Detaljnije

Scard 2 125kh

Scard 2 125khz Kartica za kontrolu pristupa, bez zapisa.
Detaljnije

SUHF - UHF Kartica

UHF Kartica za kontrolu pristupa za SUHF 2, bez zapisa.
Detaljnije

SKART-6 činča 1,5m

Skart na 6 činča kabl 1,5m
Detaljnije

SCART-4 činča 1,5m

Skart na 4 činča kabl 1,5m
Detaljnije

SCART-SCART 1,3m

Skart na skart kabl 1,3m
Detaljnije

2RCA-2RCA kabl 3m

2 činča na 2 činča kabl 3m
Detaljnije

2RCA-2RCA kabl 1,5m

2 činča na 2 činča kabl 1,5m
Detaljnije