ZKTeco

ZKTeco

Osnivači kompanije ZKTeco Co., Limited (ZKTeco) su još od 1998. godine stremili ka nezavisnom istraživanju i razvoju biometrijskih verifikacionih algoritama i omogućavanju proizvodnje biometrijskog verifikacionog SDK, koji je još u početku široko primenjen u sigurnosti PC računara i u polju autentifikacije identiteta. 

Senzor Plock 2

Dodatni senzor daljinske kontrole za Plock2

Remote PL2

Dodatni daljinski za Plock2

ProCapture-WP

ProCapture-VP je vodootporni terminal za kontrolu pristupa sa IP65 zaštitom koji primenjuje najnapredniji BioID senzor otiska prsta.

SF420

IP terminal koji radi na principu otiska prsta I služi za kontrolu pristupa i upravljanje vremenom.

GL300

GL300 je pamentna brava namenjena za staklena vrata. Kontroliše otvaranje pomoću šifre(6 do 10 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili otiska prsta.

AL20DB

Pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre(6 cifara), Otiska prsta ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a.

ZKD3180S Detektor metala

Uređaj za detekciju metalnih objekata u obliku vrata.

FBL4011

Pešačka barijera (Flap Barrier) je barijera za jednu liniju prolaza sa krilima koja se uvlače i sa integrisanom kontrolom pristupa i RFID (125khz) čitačima.

TS1011-PRO

Barijera za jednu liniju prolaza sa rotirajućim mehinzmom od 3 ruke i sa integrisanom kontrolom pristupa i RFID (125khz) čitačima.

PLOCK2

PLock2 je prva generacija elektronskih parking brava. Zvučno alarmiranje u slučaju nasilnog pokušaja spuštanja zaštitne ruke.

CR60W USB ENKODER

USB enkoder MiFare kartica za Hotelske sisteme.

UHF1E-TAG2

UHF nalepnica za UHF čitače do 10m

Senzor Plock 2

Dodatni senzor daljinske kontrole za Plock2
Detaljnije

Remote PL2

Dodatni daljinski za Plock2
Detaljnije

ProCapture-WP

ProCapture-VP je vodootporni terminal za kontrolu pristupa sa IP65 zaštitom koji primenjuje najnapredniji BioID senzor otiska prsta.
Detaljnije

SF420

IP terminal koji radi na principu otiska prsta I služi za kontrolu pristupa i upravljanje vremenom.
Detaljnije

GL300

GL300 je pamentna brava namenjena za staklena vrata. Kontroliše otvaranje pomoću šifre(6 do 10 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili otiska prsta.
Detaljnije

AL20DB

Pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre(6 cifara), Otiska prsta ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a.
Detaljnije

ZKD3180S Detektor metala

Uređaj za detekciju metalnih objekata u obliku vrata.
Detaljnije

FBL4011

Pešačka barijera (Flap Barrier) je barijera za jednu liniju prolaza sa krilima koja se uvlače i sa integrisanom kontrolom pristupa i RFID (125khz) čitačima.
Detaljnije

TS1011-PRO

Barijera za jednu liniju prolaza sa rotirajućim mehinzmom od 3 ruke i sa integrisanom kontrolom pristupa i RFID (125khz) čitačima.
Detaljnije

PLOCK2

PLock2 je prva generacija elektronskih parking brava. Zvučno alarmiranje u slučaju nasilnog pokušaja spuštanja zaštitne ruke.
Detaljnije

CR60W USB ENKODER

USB enkoder MiFare kartica za Hotelske sisteme.
Detaljnije

UHF1E-TAG2

UHF nalepnica za UHF čitače do 10m
Detaljnije