Hikvision HiDDNS promene

Hikvision HiDDNS promene

Jul 27, 2015

Novi Hikvision servis na DDNS serverima širom sveta

Hikvision je skoro pustio u rad novi HiDDNS servis koji se zasniva na više DDNS servera širom sveta. Za ove potrebe Hikvision se odlučio na Amazon servere koji su raspoređeni na različitim kontinetima (Africa, America, Asia, Europe, Oceania).
Ono što je za nas u Srbiji bitno je evropski server na novoj adresi: eu.hik-online.com ili eu.hiddns.com. Iako i dalje postoji automatska redirekcija sa globalne adrese www.hik-online.com na evropski server bolji odziv i pouzdanost se ostvaruje podešavanjem uređaja direktno na evropski server što je preporučeno podešavanje od strane Hikvsion-a.

Zbog ove promene je kod Hikvision uređaja koji nemaju noviji firmware se regionalnim Area/Country podešavanjima u HiDDNS podesiti server na:eudev.hik-online.com  umesto www.hik-online.comeudev je skraćeno od eu device(eu uređaj), a pošto Hikvision uređaji instalirani u Srbiji treba da se jave serveru koji je zadužen za njih a taj server je eudev.hik-online.com. Uređaji koji imaju Area/County podešavanje u HiDDNS-u konfiguraciji(sa novijim firmverom) potrebno je izabrati za

  • Area ->  Europe i za
  • Country -> Serbia  (ukoliko se uređaj nalazi u Srbiji)

Uređaj(DVR/NVR)  onda automatski popunjava polje za HiDDNS server adresu na eudev.hik-online.com ukoliko ste izabrali zemlju Serbia.
Pristup web HiDDNS nalogu za dodavanje uređaja je na adresi eu.hik-online.com ili eu.hiddns.com. Ukoliko otvarate novi nalog mudro izaberite zemlju(Serbia, za dodavanje Hikvision uređaja instaliranih u Srbiji) jer kasnije promene nisu moguće!