Hikvision – Nove verzije alata

Hikvision – Nove verzije alata

Oct 30, 2015

Izlašle su nove verzije Hikvision alata

Možete ih skinuti sa sledećih linkova:

  1. SADP v3.0.0.2   -   User Manual
  2. Disk Space Calculator v4.0.0.2   - User Manual
  3. Hikvision Tools v1.2.1.2 sadrži sledeće alate:
           - Remote Backup v2.2.0.7- daljinski bekap snimka preko mreže
           - SADP v2.2.07- starija verzija SADP-a
           - IPC Calculcator v2.2.0.8- proračun potrebnog broja NVR-ova ili IPC-a
           - Local Playback v2.2.07- lokalna reprodukcija, čista HDD-ove iz snimača
           - Batch Upgrading v2.2.1.1- serijska nadogradnja firmvera
           - Disk Calculator v3.1.1.1- kalkulacija potrebnog prostora na disku
           - Bandwidth Calculator v1.1.1.1- kalkulacija protoka
           - Focus Assistant v1.1.1.1- asistent fokusa
           - Lens Selector v1.1.0.7- odabir objektiva
           - Batch Configuration v1.0.2.1- serijska konfiguracija
           - Calculation Tool v1.0.2.1- proračun broja NVR na osnovu broja IPCa i HDD kapaciteta kada su definisani protoci konekcije

  1. VS Player v7.1.2 beta sadrži sledeće dodatne programe:
    - Format Converter v4.0.0 build20141215
    - FileMerge i FileClip alati za spajanje i isecanje snimaka.