Hikvision – Novi firmveri, Antenall Hikvision Firmware pack 21.09.2015.

Sep 22, 2015



Izlašli su novi firmveri za sledeće Hikvision uređaje:

Kako biste bili uvek u mogućnosti da uradite nadogradnju firmwera Antenall je napravio za vaskoji sadrži većinu Hikvision firmvera