Hikvision - Novi način reseta lozinki

Hikvision - Novi način reseta lozinki

Jul 27, 2015

Hikvision ima novi način za resetovanje admin lozinki

Izlaskom novih firmvera Hikvision je izmenio način resetovanja zaboravljeniih admin lozinki.

Hikvision upustvo za reset lozinke kod novih firmwera koji zahtevaju aktivaciju uređaja možete skinuti sa sledeće linka:

Quick Guide - Reset Password Firmware Version above V3.3.0 NVR V5.3.0 IPC

Uputstvo za reset lozinki kod Hivision uređaja