Hikvision uveo aktivaciju uređaja sa novim firmverima!

Hikvision uveo aktivaciju uređaja sa novim firmverima!

Jul 27, 2015

NVR web aktivacija u v3.3.x

Hikvision je uveo novu strategiju za lozinke koja se primenjuje od sledećih firmver verzija

  • NVR-ovi  DS-76&77&86&85&95&96-ST, -SP, -XT, -RT serije od  v3.3.0
  • NVR-ovi  DS-7600NI-SE 7600NI-V(VP) serije od v3.0.15
  • TurboHD DVR-ovi DS-7100 7200 7300 8100 HGHI HQHI serija od v3.1.7
  • DVR-ovi  DS-72 73 HWI-SH HFI-SH 72HVI-SV serija od v3.1.4
  • DVR-ovi  DS-73 81 24-ch 32-ch DS-7200HWI-Ex_C  serija od v3.14
  • DVR-ovi DS-7100HWI-SL(SH) DS-7100HVI-SL(SH) DS-7200HI-SL serija od v2.2.17
  • Hibridni DVR-ovi DS-7600HI-ST serija od v3.0.13
Uređaje nije moguće koristiti ukoliko se prethodno ne uradi aktivacija jer nemaju definisanu lozinku! Aktivacija se radi podešavanjem odgovarajuće lozinke u skladu sa novim sigurnosnim pravilima a koja zahteva upotrebu od min. 8 do max. 16 karaktera gde se zahtevaju barem 2 različita tipa karaktera, a dozvoljeno je koristiti  mala i velika slova, brojeve kao i specijalne karaktere. Postoje 3 dozvoljena različita tipa lozinki: slaba (weak), srednja (medium) i jaka (strong) dok su zabranjene lozinke koje su sastavljene od samo jednog tipa karaktera tzv. rizične (risky) lozinke (npr. 12345, lozinka, qwerty, itd.). Preporuka je koristiti jaku (strong) lozinku koja se dobija kombinovanjem minumum 3 različita tipa karaktera. (npr. Lozinka246, Loz!nka, loZ!nka357, #LOZ&NKA579 isl.). Ukoliko se radi nadogradnja sa starije verzije firmvera stara lozinka ostaje i uređaj je aktiviran ali će uređaj konstantno predlagati promenu lozinke ukoliko nije u skladu sa novom sigurnosnom strategijom. Aktivaciju je moguće uraditi diretno jedino na DVR/NVR-u upotrebom monitora i miša (slika ispod), ili udaljeno (preko LAN-a), za DVR/NVR-ove i za IP kamere, pomoću aplikacija SADP Tool v2.2.3.6 ili iVMS-4200 v2.3.1.3 aplikacije kao i preko web pretraživača prilikom prvog pristupa uređaju (slika ispod). Kratko Hikvision uputsvo na engleskom i srpskom kako uraditi aktivaciju uređaja nalaze se na sledećem linku, gde su detaljnije navedene operacije vezane za aktivaciju uređaja. Quick Guide - How to activate your product Kako aktivirati uređaj Podrazumevana (default) IP adresa kod IP kamera sa firmverom v5.3.0 i novijim je sada izmenjena i nije više 192.0.0.64 već 192.168.1.64. Preporuka je koristiti SADP Tool ili iVMS-4200 software radi lakšeg otkrivanja IP adrese uređaja i njene promene pogotovo kod uređaja koji imaju upaljeno automatsko dodeljivanje IP adresa (uključen DHCP) kao podrazuvano (default) podešavanje.