Podešavanje Hik-Connect cloud servisa

Podešavanje Hik-Connect cloud servisa

Jan 11, 2017

Hik-Connect je novi servis predstavljen od strane Hikvision-a koji integriše dinamički domen imenski servis zajedno sa servisom za alarm push obaveštavanjem.
Obezbeđuje lak način za uređaje da se konektuju na internet.

Ova uputstva su vodič za korisnike koja će im pokazati kako da:
  
1.     Registruju nalog na Hik-Connect cloud servis
2.     Dodaju uređaj na Hik -Connect cloud servis
3.     Podešavaju uređaj za rad na Hik-Connect cloud servisu
4.     Deljenje Hik-Connect domena