Hikvision – Nove verzije iVMS-4200 i iVMS-4500 softvera

Hikvision – Nove verzije iVMS-4200 i iVMS-4500 softvera

Jun 14, 2016

Nove verzije iVMS-4200 i iVMS-4500 klijent softvera

Mobilna varijanta u verziji v4.3 donosi sledeće nadogradnje
  1. Podrška za transkodovani strim od NVR za udaljenu reprodukciju.
(Transkodovani strim mora biti podržan od strane NVR-a)
  1. Podrška za softversko razbijanje na više slika (dewarping) fisheye kamera.
  2. Podrška do 32 kanala za pregled uživo
  3. Podrška za dvosmerni audio sa IP kanalom NVR-a.
  4. Dodata 2 nova formata za dvosmerni audio: ACC i MP2L2.
  5. Automatska promena na podstrim (sub stream) u više podeljenom pregledu (4 podele ili više).
  6. Android verzija podržava hardverski dekoding.
  7. Unapređen nivo enkripcije.
  8. Dodat – Često postavljana pitanja (FAQ).
  9. Popravka nekih bagova.
Download sa Google Play ili Apple stora.