Hikvision – Nove verzije iVMS-4200 i iVMS-4500 softvera

Jun 14, 2016

Nove verzije iVMS-4200 i iVMS-4500 klijent softvera iVMS-4200 v2.4.1.3 vešejezična verzija.iVMS-4500 v4.3 za Android i iOSMobilna varijanta u...

Pročitaj više

Nova iVMS-4500 v4.1.0 aplikacija uvodi regije!

Jul 27, 2015

1. Dodata je opcija odabira regije (region select option) 2. Pametna wifi konfiguracija- Prilikom prvog pokretanja aplikacije potrebno je podesiti ...

Pročitaj više