Nova iVMS-4500 v4.1.0 aplikacija uvodi regije!

Nova iVMS-4500 v4.1.0 aplikacija uvodi regije!

Jul 27, 2015

1. Dodata je opcija odabira regije (region select option)
2. Pametna wifi konfiguracija

- Prilikom prvog pokretanja aplikacije potrebno je podesiti regiju na kojem je instaliran vaš uređaj. Moguće je izabrati jedno od zemalja iz sledećih oblasti(area) – Affrica,America,Asia, Europe, Oceania.
- Ukoliko se ne izabere odgovarajuća regija funkcije pregelda uživo, reprodukcije i alarmnog obaveštenja neće raditi!

Koraci:

  1. Kliknuti na Region polje i izabrati zemlju iz odgovarajućeg kontineta.
  2. Kliknuti na Enter(Ulaz) da bi se ušlo na glavnu stranu softvera.

Ako je potrebno promeniti regiju to se može uraditi na Konfiguracija strani do koje se dolazi iz glavnog menija softvera.

- Polje server adresa kod HiDDNS načina dodavanja uređaja je sada izbačeno jer više nije potrebno pored podešavanja regije koje od sada važi za sve uređaje koje se dodaju putem HiDDNS-a.
- U ovoj verziji dodata je opcija automatskog podešavanja Wi-Fi mreže za uređaj i dodavanje istog (za Wi-Fi kamere). Nakon unosa 9-cifrenog serijskog broja, direktno ili preko QR skenera, potrebno je uneti lozinku za odgovarajuću Wi-Fi mrežu i uraditi pretragu. Wi-FI uređaj(kamera) pritom treba da je isključen sa LAN konekcije i uključen samo na napajanje i u dometu Wi-Fi mreže. Nakon toga je potrebno popuniti odgovarajuće parametre. IP adresa i port mogu biti automatski dodeljeni.  Potrebno odabrati Pseudonim(Alias) – izmeniti ime uređaja, podesiti  korisnika i lozinku pa dodati uređaj.